ประวัติโดยย่อ

www.ตู้แช่เพื่อการค้าระยอง.com เป็นเว็บไซต์ ลำดับที่ 3 ของบริษัท ชลบุรี เอส.พี.มาร์ท จำกัด มีวัตถุประสงค์ในการสร้างขึ้นเพื่อ เป็นสื่อในการให้ข้อมูลสินค้า ตู้แช่แบรนด์ Sanden ทุกประเภท (แก่ลูกค้าในจังหวัดระยองเป็นหลัก) โดยทางทีมงาน มีความตั้งใจที่จะนำเสนอข้อมูลสินค้าตู้แช่แบรนด์ Sanden ทุกประเภท อย่างเป็นจริง ถูกต้อง และละเอียดที่สุด เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านได้รับประโยชน์สูงสุด เมื่อเข้าชมเว็บไซต์แห่งนี้

บริษัท ชลบุรี เอส.พี.มาร์ท จำกัด ได้ถือกำเนิดจากร้านจำหน่าย อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในร้านมินิมาร์ท จากนั้นได้ขยายกิจการเติบโตขึ้นมา เป็นลำดับ ในระยะเวลา 2 ปี บริษัทเริ่มเข้าสู่ธุรกิจที่มีทั้งการผลิต และการจำหน่ายอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในร้านมินิมาร์ท

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2546 ได้ก่อตั้งบริษัทภายใต้ชื่อ “บริษัท ชลบุรี เอส.พี.มาร์ท จำกัด” โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ ที่ 61/10 ม.1 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี และมีโรงงานผลิตในส่วนของ งานเหล็ก และงานไม้ อยู่ที่จังหวัดอยุธยา

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ขยายประเภทของสินค้า เพื่อตอบสนองความ ต้องการของลูกค้า ที่ต้องการจะเปิดร้านค้าต่างๆ ให้ครบตาม Concept ของคำว่า Support Mart (การสนับสนุนร้านค้าต่างๆ) อย่างเต็มรูปแบบ ทำให้ ณ ปัจจุบันนี้ ทางบริษัท ชลบุรี เอส พี มาร์ท จำกัด มีประเภทสินค้า ที่จำหน่ายอยู่ 4 ประเภทใหญ่ๆ คือ

  • สินค้าตู้แช่ (Freezer)
  • สินค้าชั้นวาง (Shelf)
  • สินค้างานเฟอร์นิเจอร์ (Counter)
  • สินค้าอุปกรณ์เสริมร้านค้า (Accessories Store)

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัท ชลบุรี เอส.พี.มาร์ท จำกัด ได้มีการขยายฐานลูกค้าไปยังร้านค้าต่าง ๆ เช่น ร้านขายยา ร้านขายอาหาร ร้านกาแฟ ร้านเบเกอรี่ ร้านมินิมาร์ท เป็นต้น ทั้งนี้ทาง บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง รวมถึงด้านการบริการ ในเรื่องของ การสนับสนุนเติมเต็ม ความต้องการของร้านลูกค้า โดยเน้นผลิตภัณฑ์ ที่คำนึงถึงคุณภาพ ความทนทาน ความสวยงาม และความประณีต เพื่อความเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุด

โดยทางบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับทุกๆ รายละเอียดและทุกขั้นตอน ตั้งแต่การออกแบบ การคัดเลือกวัตถุดิบ การผลิต รวมถึงขั้นตอนของการขนส่งสินค้าไปยังลูกค้าบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการผลิตที่มีโรงงานผลิต ที่มีคุณภาพได้ มาตรฐาน รวมไปถึงการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าสำเร็จรูปต่างๆ ที่ทางบริษัทฯ จัดหามาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอตลอดมา

เราใส่ใจในคุณภาพ และบริการ และมุ่งเน้นการทำธุรกิจให้เกิด ดุลยสัมพันธ์กับทุกฝ่ายเพื่อให้เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริงต่อทุกภาค ส่วนที่เกี่ยวข้อง

วิสัยทัศน์

มุ่งสู่การเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับร้านค้าอย่างครบวงจร รวมถึงเป็นผู้สนับสนุน การเติมเต็มธุรกิจของลูกค้าที่ดี และใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตะวันออก เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์

พันธกิจ

ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ ที่จำป็นต้องใช้ในร้านค้าทั้งหมดอย่างครบถ้วน รวดเร็ว และมีคุณภาพสูงสุดตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกด้าน รวมถึงให้ความมั่นใจ และความไว้วางใจในการเป็นผู้ที่คอยสนับสนุนร้านต่าง ๆ ของลูกค้า ได้อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน