ตู้แช่เย็น 4 ประตู / 4 Door / รุ่น YDM-1005i

34,500.00 ฿

ตู้แช่โชว์เค้กกระจกโค้ง / บานกระจกเลื่อน / รุ่น SKR-0070Z

17,500.00 ฿

ตู้แช่เย็น 1 ประตู / 1 Door / รุ่น SPX-0320

13,900.00 ฿

ตู้แช่เย็น 2 ประตู / 2 Door / รุ่น SPB-1000P

30,500.00 ฿

ตู้แช่โชว์เค้กกระจกเหลี่ยม / บานกระจกเปิด-ปิด / รุ่น SKS-0707Z

38,800.00 ฿

ตู้แช่เย็น 2 ประตู / 2 Door / รุ่น SPN-1005 Black

22,000.00 ฿