ตู้แช่แข็ง 1 ประตู SNR-0085

ตู้แช่แข็งฝาทึบ SNH

ตู้แช่แข็งฝาทึบ SNQ

ตู้แช่สเตนเลส SPR-0687A

ตู้แช่สเตนเลส SNR-1327A

ตู้แช่สเตนเลส YPR-135S

ตู้แช่เคาน์เตอร์สเตนเเลส SPC-1506A