การจัดส่งสินค้า

ทางด้านการจัดส่งสินค้า บริษัทได้แบ่งพื้นที่การจัดส่งสินค้า ไว้ 2 ส่วน คือ

หมายเหตุ :

ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า ใช้เวลาไม่เกิน 7 วัน หลังลูกค้าชำระเงิน และส่งหลักฐานการชำระเงินมายัง บริษัท ชลบุรี เอส.พี.มาร์ท จำกัด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว